При изграждане на информационна система за вашия бизнес нашата компания може да ви предложи 24 часова поддръжка. Така вие не се безпокоите за евентуалните проблеми, които могат да възникнат при нейната работата, а се фокусирате върху своя бизнес. Ние ще се грижим за безпроблемното функциониране на информационната система.

Вие може да разчитате на нас за постоянен мониторинг на критичните параметри при функциониране на вашата система:
  • постоянно наблюдение на системата и своевременна реакция при възникване на проблеми - ние не очакваме от нашите клиенти да ни уведомят за възникващите проблеми, а се опитваме да ги предвидим и да ги решим по най-бързия възможен начин - така че процеса на работа да не бъде възпрепятстван
  • мониторинг на натоварването - следим параметрите на системата за възникване на проблемни точки, които биха предизвили увеличение на натоварването на сървърите и по този начин биха затруднили работата ви. Евентуалните проблеми се отстраняват в зародиш или се предлагат стратегии за решаването им
  • сигурност на данните - можете да разчитате на нас, че данните ви няма "просто да изчезнат". Ние се грижим за информацията от вашата система и при евентуален проблем имаме възможност за нейното възстановяване