Нашата компания разполага със специалисти в създаването на информационни системи за управление на бизнеса, натрупали опит при реалното изграждане и интегриране на подобни софтуерни решения за наши клиенти. Ние сме готови да помогнем на вас и вашия бизнес да се развие посредством създаване на система подпомагаща коректното му функциониране.

Какво всъщност се крие зад понятието "Интегрирана информационна система за управление"?
В най-опростена форма това е информационна система целяща да постигне:
 • създаване на правила на работа
 • оптимално функциониране на компанията
 • постигане на условия за по-голяма свобода за бизнеса

Как е възможно да се създават правила и същевременно да се осигури по-голяма свобода на бизнеса?
Отговорът е много прост - налагането на правила и тесни рамки на определени нива от бизнеса (производство, продажби, реклама и др.) води до постигане на по-добри резултати и съответно до увеличаване на капацитета на компанията. Същевременно подобреният достъпът до цялостната информация и възможността за навременен анализ на наличните данни, в съчетание с по-добрите резултати от функционирането на компанията, водят до неминуем просперитет.
Системата за управление предоставя достъп до пълната информация за състоянието на бизнеса във всеки един момент и по този начин се дава свобода на управленското ниво да се фокусира върху развитието на бизнеса, а не върху организирането му.

Системите за управление са насочени не само към мениджмънт звеното на една компания. Те имат за цел подобряване на работните процеси и комуникацията в компанията. Как можем да подобрим работния процес? Отговорът не е еднозначен и е резултат от анализ на съществуващия начин на работа, но нека разгледаме няколко примера.

Информационен поток
В зависимост от нивата на разделение във вашата компания и комуникация между служителите на отделните звена е възможно да възникнат различни проблеми:
 • загуба на време в излишно препредаване на данни (например изисквания на клиента за даден продукт или услуга)
 • грешки при предаване на информация
 • загуба на време при повторно въвеждане на данни - ако дадена услуга/продукт минава през различни нива на обработка то при работа с децентрализирана система се налага повторно попълване на постъпилите данни на всяко ниво с цел организиране на работата на конкретното ниво.
 • липса на правила за сигурност, които гарантират достъпа до информация.

Как може да бъдат решени така описаните проблеми? Нека разгледаме как преминава информацията през различните нива на една примерна компания.

Така разгледания поток от информация може да варира в зависимост от вида и дейността на компанията, но задължително информацията минава през няколко различни нива на обработка. Точно тук се намесва една интегрирана система за управление. Системата поема информацията от момента, в който тя влиза в компанията и се грижи за по-нататъчното и разпределение. Какво печелите?
 • информацията се въвежда само веднъж - при постъпването и в компанията
 • отлично разпределение на информацията - не се налага препредаване на информация между звената, тъй като системата се грижи за това.
 • точност на информацията - няма опасност информацията да бъде променена поради възникване на грешка при предаването и между различните отдели
 • сигурност на информацията - до отделните звена в компанията достига единствено информацията, която е предвидена да получават.
 • повишаване на производителността в следствие на подобрена комуникация и отпадане на задължения, свързани с въвеждане и предаване на информация от всяко едно ниво в компанията.

Диференциране на задълженията
При въвеждане на ERP система се постига много добро разграничаване на правата и задълженията на всеки един потребител в системата. Това води след себе си:
 • подобряване на работата - всеки се фокусира върху своите задължения
 • подобряване на процеса на обучение на нови кадри - поради диференцирането на задълженията на всеки потребител се съкращава периода на обучение на нови служители. Това от своя страна намалява необходимите инвестиции при наемане на нов служител и улеснява плавното развитие на компанията

Подобряване на управлението
Поради фактът, че цялата информация свързана с даден работен процес се съхранява в системата за управление е възможен подробен анализ на различни аспекти от този процес.
 • анализ на състоянието - възможно е извличане на данни за състоянието на бизнеса във всеки един момент, което позволява голяма гъвкавост при взимане на решения.
 • анализ на клиенти - една система за управление позволява задълбочен анализ на клиентите на компанията. Анализиране на обороти, печалби по клиенти, обороти по периоди и сравнение с предишни години.
 • анализ на работата и откриване на критични точки, които пречат на разрастването на компанията. Поради доброто разделение на задължения в системата е възможно лесно да се открие мястото, където се получава забавяне в даден процес. Отстраняването на подобни проблеми е ключов момент за плавното разрастване на бизнеса.